Omsorgs-, special- og socialtandpleje

Information om tandpleje til borgere, pårørende, plejepersonale og andre interesserede

Læs mere om

Læs mere om omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et tilbud til borgere, som af fysiske og/eller psykiske grunde er ude af stand til at benytte det almindelige tandplejetilbud.

Læs mere om omsorgstandpleje

Læs mere om specialtandpleje

Specialtandpleje

Specialtandpleje er et specialiseret tandplejetilbud til børn og voksne med så store funktionsnedsættelser, at de ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Læs mere om specialtandpleje

Læs mere om socialtandpleje

Socialtandpleje

Socialtandpleje er et kommunalt tilbud om tandpleje til borgere med særlige sociale problemer.

Læs mere om socialtandpleje

Læs mere om tilskud og klager

Tilskud og klager

Få råd og vejledning til hvordan du skal forholde dig til dine rettigheder og muligheder.

Læs mere om tilskud og klager

Læs mere om forebyggelse

Forebyggelse

Daglig mundpleje er en vigtig sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats.

Læs mere om forebyggelse og sundhed

Besøg vores brevkasse og få svar på dit spørgsmål

'Spørg Johan'

Spørg Johan og få svar på dine spørgsmål om omsorgs- og specialtandpleje.

Spørg Johan

Kontakt

Kontakt Tårnby Kommunale Tandpleje

Tandplejens kontor
Amager Landevej 67-69
2770 Kastrup

Tlf.: 32 50 75 18

Overtandlæge Annette Ludvigsen

Gratis viden

Instruktions- og informationsmaterialer